Vítejte

Vítejte na webové stránce Parlo-Italiano, školy jazyka a italské kultury Italského kulturního institutu v Praze. Nabízíme kurzy všech typů a pro všechny věkové kategorie. Určitě si najdete kurz, který vám sedne.

Vedle široké nabídky bychom rádi zdůraznili profesionalitu učitelského sboru a kvalitu kurzů. Kurzy mají záruku kontinuity a sjednocenosti obsahu, a to díky důkladné přípravě speciálně vytvořených studijních programů a volbě moderních a aktuálních učebnic. Zařazení do kurzů probíhá na základě pohovoru a vstupního testu.

Jednotlivé třídy jsou složeny ze studentů stejné znalostní úrovně, což vyučujícímu umožňuje ve výuce pokračovat pohotově a rychle a studenti mohou společně aktivně pracovat. Abychom nabídku našich kurzů dále obohatili, nově jsem zavedli:

Nové přehledné a srozumitelné webové stránky
Možnost platby kartou online
Vstupní test online
Třetí cyklus kurzů od poloviny května
Nové docházkové kurzy
Nové kurzy a workshopy přes Skype
Online kurz ItaLiS pro celou úroveň A1

Proč si vybrat naše kurzy?

V našich kurzech používáme komunikativní metodu a praktikujeme otevřený a flexibilní styl výuky. Všichni naši učitelé jsou rodilí mluvčí, držitelé diplomů z oboru filologie nebo jazyků, specializujících se na výuku italštiny pro cizince. V italštině vyučujeme již od začátečnické úrovně, a tak našim studentům dáváme nástroje pro komunikaci a porozumění. Používáme aktuální a různorodé výukové materiály. Naše lekce jsou zábavné a rozmanité a koncipujeme je tak, aby rozvíjely všechny čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Pracujeme na rozvoji skupiny, aniž bychom zapomínali na potřeby jednotlivých studentů. Nabízíme standardní a specializované kurzy, workshopy a mnoho dalších akcí zaměřených na propagaci italské kultury v České republice. Pro ty, kteří se výuky nemohou zúčastnit osobně, nabízíme lekce přes Skype nebo Zoom a také jeden online kurz.

Mluvení

Pro rozvíjení této základní jazykové dovednosti naše kurzy poskytují široký prostor, prostřednictvím různých učebních aktivit (což je o to důležitější pro studenty italštiny studujících jazyk mimo Itálii)

Poslech

Již od samého začátku mají naši studenti kontakt s italskými učiteli a setkávají se s poslechy, které jsou jim v lekcích přehrávány. Cílem je začít poslouchat bez stresu, bez nutnosti porozumět každé větě, a zaměřit se na obecný význam.

 

 

Čtení

Již od úrovně A1 je student veden k tomu, aby četl bez nutnosti porozumět každému slovu a snažil se chápat obecný význam.

Psaní

Rovněž psaní, aby se vyvíjelo, se cvičí postupně. Již na úrovni A1 se studenti postupně začínají seznamovat s psaním, vytvářejí texty, které odpovídají úrovni jejich italštiny, stejně jako jejich základním komunikačním potřebám, ať už jde   o zprávy, nákupní seznamy, krátké emaily a přání.

image

Naše kurzy italštiny

CILS

CILS (Certifikace italštiny jako cizího jazyka) je oficiálně uznávaná vzdělávací kvalifikace, která osvědčuje stupeň jazykové a komunikační kompetence v italštině L2. Certifikace CILS je první italskou certifikací, jež přijala systém šesti úrovní jazykových a komunikačních schopností podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a která vytvořila specifické moduly certifikace pro pracovníky cizího původu v Itálii.

Příprava ke zkouškám

Příprava ke zkouškám certifikátu CILS

Zkoušky u nás

Zkoušky Cils můžete skládat u nás na Institutu

Určeno všem

Pro vykonání zkoušek CILS není nutné mít žádné předchozí akademické zkoušky nebo diplomy

Zkouška B1 Občanství

Příprava ke zkoušce B1 Občanství

image

Akce, workshopy a semináře

Pro ty, kteří si chtějí prohloubit specifické aspekty italského jazyka nebo kultury, nabízíme širokou škálu víkendových workshopů: od gramatických témat k speciálním jazykům, od umění po divadlo, od literatury k filmu, od italštiny pro cestování až po kuchyni. Sledujte naší nabídku.

Event item not found!
image

Zápisy 2020

Přejděte na formulář přihlášky kurzů 2020 kliknutím na tlačítko níže, registrujte se a udělejte si náš vstupní test.

image

Proč se učit italsky?

I když bychom vám to mohli vysvětlit sami, necháme promluvit naše studenty. Seřadili jsme odpovědi, které pravidelně dostáváme v dotazníku, jenž používáme k nastavení kurzů potřebám našich studentů.

1. Kvůli lásce k italské kultuře, od hudby k umění, od kina až k literatuře.
2. Kvůli přírodním a uměleckým krásám naší země, místům již navštíveným či těm, která teprve navštívíme, v každém případě místům, která nás ke studiu nadchly.
3. Kvůli lásce k “Made in Italy”: od módy k designu, od vaření k vínům
4. Kvůli obdivu k životnímu stylu Italů
5. Kvůli vášni, přátelství a tvořivosti Italů
6. Kvůli Italovi či Italce, kteří na nás čekají 😊
7. Kvůli muzikálnosti jazyka
8. Kvůli studiu (jedeme do Itálie na Erasmus či jiné studium)
9. Kvůli práci, zejména v potravinářském sektoru, módě či designu.

Italština je, konec konců, především jazyk radosti. A když vás můžeme v našich kurzech Italského kulturního institutu v Praze přivítat, je vždy dobré mít tyto motivace na zřeteli.

image

News & Blog